Вести закона Вијетнам: нацрт уговора за куповину соларне електране, предложени од стране Министарства индустрије и трговине