Питања Вијетнам Кључне Директиве О Заштити Потрошача - Вијетнам Правне Савете

Управни одбор Централне партије Вијетнама недавно објавио Директиву строга политика обраћа посебну пажњу на побољшање заштите потрошача. тридесет царат ТВ о јачању странке лидерства и управљања у области заштите потрошача (директива 30) је издата на двадесет два. јануара 2019 годинеДиректива тридесет упућује учесника и изјава запослених управљања на свим нивоима да обрате посебну пажњу заштити права потрошача, да заштити здравље и безбедност грађана, као и да задрже у правилном корак са укупне међународне економске интеграције земље. Неке основне директиве тридесет Include директиве у вези следећих питања: закон О заштити права потрошача улаже напоре током година у Вијетнаму, али услед различитих објективних и субјективних фактора, још увек има простора за побољшање. Директива тридесет-то је јасан сигнал о томе да су лидери Вијетнама осећам да побољшање заштите потрошача, свакако, прави потез, да помогне да се побољша пословна клима у Вијетнаму, а такође ће помоћи да се заштити здравље и безбедност грађана.