Удружење Вијетнаму бар - националне и локалне Вијетнамски Удружења правника

извршне функције агрегација

Обезбеди правовремено информисање догађајаполитичких. социјалних. економских. културе и спорта. доприноси промоцији политике и смерница партијске политике и закона државе Вијетнам бара Федерације нво - професионалног националног јединства адвоката и правника у Вијетнаму. под вођством комунистичке партије Вијетнама. солидарности. подршке и заштите права и легитимних интереса адвоката. чланова адвокатске коморе и има важне функције за креирање и одржавање високих етичких стандарда и правила струке.